КЦПТО

7433.2.   7433Кравець; 8263 вишивальник


1. Термін навчання:

 • на базі неповної середньої освіти (9 кл) - 3,5 р.


2. Загальна характеристика професії:

Професія кравця — це втілення краси, сучасного художнього стилю. Кравець може допомогти вибрати свій стиль, свою модель, дати ділову пораду шодо вибору одягу.

Цікаво порівняти професію кравця колись і тепер. В давні часи одяг шила одна людина — кравець. Отримавши замовлення від клієнта, він повністю виготовляв виріб, починаючи від зняття мірок і закінчуючи пришиванням ґудзиків.

До обов'язків сучасного кравця входить виготовлення індивідуальним методом виробу легкого одягу, верхнього одягу, білизни, трикотажних виробів. Кравець може працювати за індивідуальним замовленням. Але працює він в бригаді спільно з закрійником, швачками-мотористками і швачками-ручницями. Кількісний склад бригади залежить від потужності підприємства, проте в середньому в бригаду входить від шести до дванадцяти чоловік. Виготовлення в ательє швейних виробів бригадним способом сприяє створенню кращих умов для використання найновішого обладнання і підвищення продуктивності праці, а значить, і підвищення розміру заробітної плати.

Технологія виготовлення одягу постійно змінюється, так як змінюються засоби обробки виробів, впроваджуються найновіші машини і устаткування, з'являються нові тканини. З появою нових матеріалів і фурнітури асортимент одягу стає різноманітнішим. А це в свою чергу ставить підвищені вимоги до особистості кравця, його кваліфікації і психофізіологічних властивостей.


3. Професійні знання та вміння:

Сучасний кравеиь повинен вміти:

 • виконувати всі види робіт щодо виготовлення чоловічого, жіночого і дитячого легкого одягу за індивідуальним замовленням;
 • вибирати фасони відповідно до тенденцій моди, особливостей фігури замовника, властивостей тканини;
 • знімати мірки із замовника і виготовляти лекала для розкрою виробів обраного фасону чи моделі;
 • приміряти вироби по фігурі замовника;
 • здійснювати самоконтроль у процесі виконання роботи;
 • застосовувати раціональні методи обробки виробів;
 • користуватися інструмен­тами і пристроями при виконанні робіт;
 • перевіряти стан універсальних машин, прасок, інструментів і пристроїв;
 • доглядати за швейною машиною (чистка, змащування, заправка, регулювання) і усувати дрібні неполадки у роботі машини;
 • визначати ступінь нагріву праски; визначати якість крою і готових виробів;
 • раціонально організовувати своє робоче місце, дотримуватись чистоти і по­рядку протягом робочого дня, приймати і здавати його;
 • застосовувати передові методи організації праці;
 • проводити ремонт легкого одягу відповідно до встановлених технічних вимог;
 • дотримуватись правил охорони праці, внутрішнього розпорядку і вимог пожежної безпеки.

Сучасний кравець повинен знати:

 • асортимент легкого одягу, конструкцію і деталі виробів;
 • засоби і прийоми виконання машинних, ручних і прасувальних робіт усіх видів, вимоги до їх якості;
 • термінологію ручних, машинних і волого-теплових операцій;
 • умовні позначення і крейдові позначки на деталях виробів;
 • швейні матеріали і їх основні властивості, якість матеріалів і фурнітури, їх відповідність основному матеріалу;
 • будову і призначення швейних машин, інструментів, прасок, пресів і пристосу­вань, що застосовуються при виготовленні одягу;
 • технічні умови розкрою виробів і припуски на обробку з урахуванням властиво­стей тканини: и норми витрат тканини на вироби;
 • технологію ремонту, прогресивні форми і методи організації виробництва під час ремонту одягу;
 • засоби і види оздоблення при поновленні легкого одягу;
 • норми виробітку, розцінки і систему оплати праці кравців;
 • основні види готових виробів;
 • передові методи організації праці і робочого місця;
 • основи економіки праці і виробництва в обсязі вимог, передбачених загальними положеннями "Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників"
 • правила внутрішнього розпорядку на виробництві, охорони праці і вимоги пожежної безпеки.


4. Вимоги професії до робітника. Завдання та обов’язки.

Кожна професія висуває певні вимоги до індивідуально-психологічних якостей людини. Професія кравця за класифікацією Климова, може бути віднесена до професій типу "людина — художній образ" і "людина — людина".

Для будь-якої професії художнього профілю важливими вважаються природні нахили до творчої діяльності, у її представників повинен бути постійний інтерес до нового, здатність легко відмовлятися від стереотипів, звичного способу мислення, шукати нові варіанти, нові шляхи вирішення задач.

Крім того, до професійно важливих якостей для професій типу "людина — художній образ" можна віднести наявність добре розвинутої уяви, образною мислення, наглядно-образної пам'яті, зорового сприйняття, розвинутого окоміру і нормального кольоросприймання, розвинутого художнього смаку.

У кравця повинні переважати наочно-образна пам'ять - запам'ятовування деталей виготовлюваних виробів, хімічних, фізичних і механічних властивостей оброблюваних виробів, просторового співвідношення частин і деталей тощо, наочно-дійове, наочно-образне мислення та просторова уява. Успішному  виконанню  роботи  сприяють  такі  якості  особистості,  як несприйнятливість до перешкод, що проявляється у здатності зберігати зосередженість  в умовах дії різних перешкод; виносливість  (психічна і фізична); кравцеві необхідна висока працездатність, терпіння, посидючість, вміння протистояти втомі в умовах монотонності і одноманітності виконуваних робочих рухів; швидкий темп професійних дій відповідно до ритму конвеєра; урівноваженість  — якість, що передбачає зібраність і  витримку, дозволяє встановити рівномірний темп роботи; працелюбність, добросовісність, чесність, акуратність, ретельність. Крім того, у кравця має бути добре розвинутий естетичний смак і почуття прекрасного


5. Медичні протипоказання

Претенденти на опанування професією кравця повинні мати добрий, гострий зір з нормальним кольоросприйманням, не мати схильності до серцево-судинних та легеневих захворювань, не страждати порушеннями опорно-рухового апарату, особливо верхніх кінцівок, не страждати органічними ураженнями центральної нервової системи, епілепсією тощо.

Умови діяльності кравця ставлять особливі вимоги до його психіки. Для успішного виконання професійних функцій, крім глибоких спеціальних знань, він повинен володіти цілим рядом психологічних якостей. Ефективність праці кравця значною мірою залежить віл того, наскільки психологічний профіль його особистості відповідає цим вимогам.

У кравця дуже високе навантаження зорового аналізатора, особливо якщо врахувати, що час виконання певних технологічних операцій обмежений.


6. Професійне навчання, структура навчання

Під час навчання по професії кравець; вишивальниця учні півтора року вивчають кравецьку справу. Практику проходять на приватному підприємстві ВКФ «Ковель». По закінченню даного курсу отримують ІІІ розряд кравця.

Наступним етапом є вивчення ручної і машинної вишивок, по закінченню якого студенти проходять виробничу практику в майстерні ліцею, або в приватних майстернях. Логічним завершенням виробничої практики є виконання пробних кваліфікаційних робіт, та отримання, в результаті успішного їх виконання, ІІІ кваліфікаційного розряду.


7. Перелік кабінетів, майстерень для підготовки кваліфікованих  робітників за професією “Кравець; вишивальниця”

Кабінети

 • Спеціальної технології
 • Інформаційних технологій
 • Охорони праці
 • Рисунку та живопису

Майстерні

 • Кравців.


8. Заробіток

Заробіток від виробітку від 3000 грн.


9. Перспективи працевлаштування

По закінченню навчального закладу учні працевлаштовуються на швейних підприємствах міста Ковеля, ательє мод чи приватних швейних майстернях. Заробітна плата за фактично виконану роботу.

В час економічної кризи із знаннями, вміннями та навичками обслуговувати можна клієнтів і вдома. Виготовляти та оздоблювати ручною та машинною вишивкою будь-який виріб із асортименту легкого жіночого одягу. Дані вироби можна реалізувати в спеціалізовані магазини або через мережу Інтернет.

Із досконалим знанням своєї професії кваліфікована кравчиня чи вишивальниця завжди зможе отримувати гідну оплату своєї праці.

10. Майстер в/н:

Майстрами виробничого навчання є Верховод Оксана Федорівна та Маринчук Людмила Володимирівна.