КЦПТО

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування


1. Термін навчання:

 • на базі неповної середньої освіти (9 кл) - 3 роки.


2. Загальна характеристика професії
:

Професія "Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування" по предмету праці відноситься до типу - "людина-техніка"; за характером праці є професією виконавського класу. Кожна праця дисциплінує, але водночас вона і є найголовнішим надбанням життя.

Робота електромонтера передбачає підвищений ризик, бо з електроенергією не жартують, а також уважність, пильність, сприйняття багатьох речей на дотик, слух, зір.

Електромонтер - фахівець, який працює в галузі електрики, займається монтажем, експлуатацією або ремонтом електрообладнання та електричних кіл.

В сучасному світі це одна з затребуваних спеціальностей.


3. Професійні знання та вміння:

Eлектромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування обслуговує силові і освітлювальні установки, здійснює перевірку, розбирання і складання схем керування електроустаткуванням, підключення до електросистеми цеху нового обладнання, його перевірку, регулярний нагляд за його роботою. Він виявляє вузли, де виникло замикання, здійснює вимкнення цих вузлів із мережі, розбирання, заміну, складання і вмикання установки.

Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційної характеристики професії, електромонтери повинні:

 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • дотримуватися норм технологічного процесу;
 • не допускати браку у роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • мати професійну підготовку у обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі у їх ремонті;
 • знати та вміти застосовувати інформаційні технології.
 • У цілому, спеціаліст повинен знати:

 • будову і принцип роботи устаткування, що обслуговується, його електромонтажні схеми і пускорегулювальну апаратуру;
 • оптимальні засоби наладки щіткового механізму електродвигунів;
 • принцип дії і правила користування вимірювальними приладами;
 • правила безпечної роботи зі струмом.
 • Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування повинен вміти:

 • розбирати, ремонтувати електрообладнання верстатів, добре читати електричні схеми;
 • лудити, паяти, ізолювати, прокладати і з'єднувати електропроводи, кабелі, а також заземлювати електросилове устаткування;
 • мати навички слюсарної роботи.

 • 4. Вимоги професії до робітника:

  Професія "Еелектромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування" вимагає від людини особливої уваги та відповідальності, технічної кмітливості, оперативно приймати рішення в складних ситуаціях. Хороша координація рухів, гнучкість кистей і пальців рук також необхідні майбутньому електромонтеру.

  Оволодіти навичками обслуговування, ремонту та налагодження електрообладнання, читати технічні креслення і схеми електронно-регулюючих приладів, встановлювати, налагоджувати і ремонтувати апаратуру, ви зможете, навчаючись у ДНЗ Ковельському центрі ПТО

  5. Медичні протипоказання

  Захворювання, протипоказані для професії "Електромонтер":

  • захворювання серця або порушення артеріального тиску;
  • нервово-психічні розлади;
  • судоми, втрати свідомості;
  • вживання наркотиків, залежність від алкоголю;
  • некоректоване зниження гостроти зору;
  • порушення кольоророзпізнання, бінокулярного зору;
  • розлади слуху;
  • вестибулярні розлади, порушення відчуття рівноваги;
  • тремтіння рук;    розлади координації рухів;
  • боязнь висоти;
  • захворювання хребта, суглобів або нижніх кінцівок;
  • хронічні інфекційні захворювання;
  • алергії;
  • шкірні захворювання;
  • захворювання органів дихання;
  • захворювання органів травлення і виділення;
  • цукровий діабет;
  • виражені фізичні недоліки.


  6. Професійне навчання, структура навчання

  На навчання за професією "Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування" приймаються випускники 9-х класів. Оволодіння професією відбувається одночасно з вивченням шкільних предметів (10-11 клас). Тому по закінченні повного курсу навчання випускники отримують диплом державного зразка відповідного кваліфікаційного розряду та атестат про повну середню освіту. Час навчання зараховується до трудового стажу.


  7. Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих  робітників за професією “Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання”

  Кабінети

  • Спеціальної технології
  • Електротехніки з основами промислової електроніки
  • Інформаційних технологій
  • Охорони праці
  • Основи галузевої економіки та підприємництва
  • Технічного креслення

  Лабораторії

  • Електротехнічна

  Майстерні

  • Електромонтерів


  8. Заробіток

  Згідно з чинним законодавством оплата праці електромонтера може бути відрядна або погодинна. Вибір системи плати праці робить адміністрація підприємства або організації за згодою комітету профспілки. При погодинній оплаті робітник отримує заробіток не за виконану роботу, а за відпрацьовані години, за відрядною - оплачується виконана робота.

  Доповненням до відрядної та погодинної систем оплати праці виступає преміальна оплата за договірними розцінками. Найбільш розповсюдженою формою оплати праці електромонтера є погодинно-преміальна.

  Розмір заробітної плати електромонтера залежить від кваліфікації робітника. Висококваліфіковані робітники за роботу отримують значно більше, ніж малокваліфіковані. Такий порядок також стимулює електромонтерів до підвищення власної кваліфікації та розряду.

  Розмір заробітної плати також визначається формою власності та рівнем розвитку підприємства, організації, де вони працюють. Заробітки робітників приватних фірм, підприємств, як правило, вищі, ніж на державних.

  Електромонтер працює індивідуально або у бригадах з дво– або тризмінним режимом роботи з регламентованою обідньою перервою, за так званим “поточним графіком”. Нормальна тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень.

  Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу. Вихідні дні можуть не співпадати з календарними.


  9. Перспективи працевлаштування

  Професія "Електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування" дає фахівцю впевненість у майбутньому і гарантію зайнятості. В усіх галузях народного господарства, в побуті, на будівельних майданчиках, у цехах підприємств, сільському господарстві потрібні кваліфіковані електромонтери.

  Людина, яка володіє такою професією, може відкрити свою майстерню з ремонту і налагодження електро-, радіо- та іншої апаратури, виконувати електромонтажні роботи в будинках, квартира.

  Оплата виконаної роботи залежить від рівня кваліфікації та складності роботи .

  10. Майстри в/н:

  Майстрами виробничого навчання є:
  - Павляшик Микола Іванович;
  - Клімук Юрій Васильович.