КЦПТО

euroclub
Методична робота в ДНЗ «Ковельський центр професійно-технічної освіти»

Методична робота в ДНЗ «Ковельський центр професійно-технічної освіти»– важлива складова освіти, цілісна система дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу закладу, досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу. Необхідною умовою організації методичної роботи є врахування досвіду діяльності педагогів й аналіз результатів навчально-виховного процесу ліцею.

Методична робота в ДНЗ «Ковельський ЦПТО» ведеться відповідно до “Положення про методичну роботу в професійно – технічному навчальному закладі” затвердженого наказом № 146 від 11.09.2017 р. та Наказу МОН України № 419 від 30.05.2006 р. Методична робота займає провідне місце в роботі педагогічного колективу і здійснюється у відповідності до нормативно-правових актів і підрозділу «Методична робота» річного плану роботи.

Участь в методичній роботі є професійним обов'язком кожного педагогічного працівника. Методична робота з педагогічними працівниками закладу здійснюється за напрямами:

- аналіз стану викладання предметів, підготовка рекомендацій щодо приведення їх у відповідність до державних стандартів освіти;

- створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їхньої психологічної компетентності;

- організація вивчення якості забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною педагогічною освітою;

- керівництво роботою методичних комісій та координація їхньої діяльності;

- проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду;

- введення нових педагогічний технологій;

- створення умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання методичного фонду літератури, аудіо- та відеоматеріалів;

- координація змісту методичної роботи ліцею зі змістом діяльності НМЦ ПТО у Волинській області.

Інноваційна діяльність педколективу полягає в тому, що викладачі і майстри виробничого навчання запроваджують на уроках нові форми, методи навчання (диференційний підхід до учнів в процесі навчання, метод вирішення проблемних ситуацій, метод імітацій конкретних виробничих ситуацій, групові форми роботи на уроках), практикують проведення різних типів уроків, а саме: уроки-лекції, уроки-диспути, уроки-семінари, уроки-заліки, уроки-екскурсії, уроки-консультації тощо.

Від творчо працюючого викладача – до творчого колективу» – одна з тез, яка є домінуючою в діяльності педагогів центру. Відтак педагоги ведуть пошук інтерактивних технологій навчання, активно втілюють їх на уроках, у позаурочний час, у груповій та індивідуальній роботі. Виявляти, розвивати й плекати творчі паростки особистості педагога – основна мета методичної роботи нашого навчального закладу.

Ефективне використання нетрадиційних форм методичної роботи, що мають інноваційний характер, сприяє активізації практичної діяльності педагогів і робить науково-методичну роботу динамічною та активно-творчою.

Змістовно й цікаво в колективі проходять:

- педагогічні турніри:«Як підготувати сучасний урок?», «Співтворчість учителів і учнів;

- методичні фестивалі:«Практикуємо успішний урок», «Місячник педагогічної майстерності», «Творчий портрет викладача»;

- творчі дискусії:«Сучасний і ефективний урок: чи рівнозначні ці поняття?», «Інноваційні технології на сучасному уроці: за і проти»;

-ділові ігри: «Як розвинути обдарованість дитини?»;

- проблемні столи: «Інноваційні технології: пошуки, проблеми, знахідки», «Ліцей і родина»;

- тижні педагогічної майстерності: «Сучасний урок», «Упровадження ІКТ в навчально-виховному процесі», «Через самоосвіту та курсову підготовку – до педмайстерності», «Педагогічна майстерність сучасного педагога»;

-Місячник «Я атестуюсь!» – «Атестація педагога – крок до вершини педагогічної майстерності».

Стали звичними такі форми методичної роботи, як: «Методична скринька» (виставка-огляд напрацювань досвідчених педагогів); відкриті уроки найдосвідченіших учителів «У творчій лабораторії педагога-майстра»; психолого-педагогічний семінар «Складові педагогічної майстерності»; Фестиваль методичних розробок уроків «Мій найкращий урок» – панорама уроків педагогів, які атестуються; виставка новинок методичної та педагогічної літератури «Інноваційні технології як засіб удосконалення навчально-виховного процесу»; «круглий стіл» «Педагогічна творчість: її стимули і можливості» (відкрите засідання методичної комісії з участю представників адміністрації ліцею та керівників інших методичних комісій).

Використання згаданих вище форм методичної роботи дає змогу визначити умови для розвитку творчого потенціалу педагога, створити відчуття психологічної безпеки, гри, спонтанності, стимулювати самоаналіз, педагогічну рефлексію та мотивацію до творчої діяльності.

Особлива роль у забезпеченні професійного рівня та фахового зростання педагогічних працівників ліцею належить створення власних веб-сайтів та блогів в мережі Інтернет, яка надає можливість не лише впроваджувати інноваційні технології, а й популяризувати та поширювати свої напрацювання.

За умови інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій постійно впроваджуються ці технології в діяльність методичної служби, що дозволяє кожному педагогу бути адаптованому до активної діяльності в інформаційному суспільстві.

Головним знаряддям праці вчителя є слово. В слові матеріалізується думка. Саме мозок, ане слово, заставляє кожного по-своєму реагувати на мову, він не тільки запам’ятовуєзначення слів, але й надійно кодує будь який дотик, душевний досвід, який ми отримуєморазом зі словом. Слід пам’ятати, що ми зможемо бути цікавими і кориснимидля своїх учнів тоді, коли знатимемо більше них. Але , звичайно, ми не завжди можемо бутипоряд з ними. Тому ми повинні навчити їх самостійно добувати знання.