КЦПТО

euroclub
Гуртожиток ліцею

Виховання – організований і цілеспрямований процес формування особистості.

Система виховної роботи у Ковельському центрі професійно-технічної освіти дає змогу вихователям учнівського гуртожитку розвивати пізнавальні здібності учнів, забезпечити професійну самореалізацію особистості, виховувати таких громадян, які володіють системою загальнолюдських цінностей, духовними надбаннями українського народу, моральною, художньо-естетичною, правовою, трудовою та економічною культурою.

Для багатьох дітей учнівський гуртожиток в роки навчання стає не просто місцем проживання, а другою домівкою. Тому не менш вагомим чинником, ніж навчально-виховний процес, є забезпечення належних соціально-побутових умов проживання, навчання, змістовного відпочинку і дозвілля учнів у гуртожитку.

Серед учнів, мешканців гуртожитку є діти – сироти, діти з девіантною формою поведінки, діти з малозабезпечених сімей. Таким підліткам приділяється значна увага, виділяються найкращі кімнати, щоб їм було зручно жити і навчатися. Тому, що ці діти часто обділені батьківською увагою. Вони інтуїтивно тягнуться до тих, хто про них піклується.

Вихователі разом із психологом у процесі виховання вирішують проблеми корекції поведінки, світогляду учнів без сім’ї шляхом проведення комплексу ігор та тренінгів гармонійного розвитку особистості:„Розкажи про себе”, „Культура спілкування з однолітками”, Чи вміємо ми слухати”, „Зовнішній вигляд та культура поведінки”, „Учись володіти собою”, „Дружба між хлопцями та дівчатами”, „Як уникнути конфліктів”, „Чим ти можеш порадувати своїх рідних?”, „У чому запорука здоров’я?”, „Викрадач розуму – алкоголь”, „Енергетичні напої. Користь чи шкода?”, Круглий стіл „Емоції в нашому житті. Як ними керувати?”.

Основними формами виховної роботи в гуртожитку є організаційна, пізнавальна та моральна.

У своїй діяльності вихователі гуртожитку допомагають учням в їх особистісному розвитку, у засвоєнні та нормальному прийнятті суспільних норм та цінностей, у дотриманні засад морально та духовно повноцінного буття.

Згідно плану виховної роботи в гуртожиткуця робота проходить за такими напрямками: індивідуальна, організація колективу, розвиток пізнавальної діяльності, патріотичне виховання, ціннісно-орієнтована діяльність, превентивне виховання, формування здорового способу життя, моральне виховання, трудове та екологічне виховання, робота з батьками, громадськістю, родинне виховання.

Основними завданнями виховної роботи вихователів гуртожитку є:

- формування колективу учнів, використовуючи різноманітні напрямки, форми та методи виховної роботи;

- сприяння розвитку системи учнівського самоврядування.

- залучення учнів до суспільно-корисної роботи, сприяння їх самоутвердженню та самореалізації.

- створення в гуртожитку необхідних побутових умов для проживання учнів та організація їх дозвілля.

При проведенні виховних заходіввихователі застосовують сучасні активні та інтерактивні методи виховання, новітні технології партнерства та педагогічної підтримки, що дає позитивні кінцеві результати. Наприклад, екскурсії по місту, до музеїв; театралізоване дійство до дня Святого Миколая,літературно-музична композиція „День закоханих”. вечір пам’яті жертв Голодомору „Прости нас, пам’яте, прости”,тематичний вечір „Дзвони пам’яті” до річниці Чорнобильської трагедії, Вечір відпочинку „Добротою вимірюй себе”;виставка вишиванок та учнівських робіт на тему „Українські обереги”; засідання круглого столу „Моральна чистота стосунків між юнаком та дівчиною”;інтелектуальні ігри, поетичні конкурси, фотоконкурси та фотовиставки кращих учнівських робіт, випуск тематичних стіннівок до свят та інших заходів.

В гуртожитку діють чотири клуби за інтересами. Це клуби: «Подружка», «Пролісок», «В здоровому тілі – здоровий дух», «Патріот». Метою створення та роботи цих клубів є:сприяти творчій спрямованості особистості, розвитку творчих рис характеру, творчій самосвідомості, розвитку творчих якостей інтелекту, постійному зростанню потенціалу творчої діяльності, формуванню психічних якостей творчої особистості, вихованню у підлітків здатності до творчого спілкування, тощо.

Головне у вихованні учнів, що проживають в гуртожитку – це не кількість проведених масових заходів, а правильна організація життєдіяльності колективу. Розвиток учнів, їх духовний ріст в значній мірі залежить від вибору педагогічних форм і методів роботи в гуртожитку, координації спільної роботи вихователів, учнівського самоврядування, педагогічного колективу Все це допоможе виховати в учнів, майбутніх робітників працювати не просто дисципліновано, але і результативно та красиво.

Всі учні гуртожитку беруть участь у акціях «Подарунок від святого Миколая», «Милосердя», «Запали свічу», «Пам’ять». «Як не загубитись в житті»

В гуртожитку діє учнівське самоврядування. Участь учнівської молоді в діяльності органів самоврядування – це можливість знайти себе, здобути навички професійного самовдосконалення, досвід спілкування, принциповості, пройти школу лідера та керівника.

Самоврядування потребує від учнів самостійності, проте неможливе без тактовного грамотного педагогічного керівництва. Тому в центрі активно взаємодіють вихователі, майстри виробничого навчання, класні керівники, заступник директора з виховної роботи та учнівський колектив.

Головним керуючим центром самоврядування в гуртожитку є його актив – Рада гуртожитку, яка була обрана на початку нового навчального року на загальних зборах мешканців гуртожитку. До складу Ради входять: голова Ради, зам. голови, члени санітарно-побутового сектору, спортивно-масового сектору, навчального, культурно-масового сектору, редколегія, старостат. Контролюють роботу Ради вихователь, заступник з виховної роботи, дирекція. Робота Ради здійснюється у відповідності з місячним планом виховної роботи, збираючись раз на місяць.

На засіданнях розглядаються такі питання: поведінка учнів-правопорушників; організація культурно-масових заходів; питання озеленення гуртожитку; конкурс «Краща кімната», санітарно-гігієнічні умови; рейди та підсумки перевірок; привітання мешканців з Днем народження і багато інших питань громадського співіснування.

Отже, першочерговим завданням в гуртожитку є формування дружного колективу, а це – довготривалий і складний процес, котрий здійснюється черезповсякденну роботу.

Відомий педагог В.О.Сухомлинський зазначав: „Колектив – це дуже чутливий інструмент, який творить музику виховання, необхідну для впливу на душу кожного вихованця. Творіть тільки тоді, коли цей інструмент настроєний”.

гуртожиток ліцеюгуртожиток ліцеюгуртожиток ліцеюгуртожиток ліцеюгуртожиток ліцеюгуртожиток ліцеюгуртожиток ліцеюгуртожиток ліцею