Ковельський професійний ліцей

euroclub
Практичний психолог
Методичні проблеми

Методична проблема, над якою працює педагогічний колектив ДНЗ «Ковельський центр професійно-технічної освіти»

«Реалізація компетентнісного підходу в освітньому процесі: навчанні сучасних робітників»

 

Методична комісія педагогічних працівників загальноосвітньої підготовки

Проблемна методична тема «Формування професійної компетентності майбутніх робітників через співпрацю педагогів та учнів»

Конашук О.П.

Створення психолого-педагогічних умов для самореалізації учнів на уроках

Рижко О.О.

Стимулювання творчої активностіучнівна уроках історії шляхом використання інтерактивних методів навчання

Архипова Н.І.

Формування вмінь самостійної роботи учнів у процесі навчання

Харатін В.О.

Впровадження нових технологій навчання і виховання на уроках хімії та біології

Голубчук Н.С.

Розвиток пізнавальних здібностей учнів

Оніщук С.Д.

Формування загальнолюдських цінностей засобами гуманітарної підготовки

Самойліч Н.М.

Розвиток пізнавальної самостійності і творчих здібностей учнів

Мороз Г.А.

Використання інтерактивних методів навчання на уроках математики

Дубнюк І.М.

Використання технології розвитку критичного мислення у викладанні іноземних мов

Орловська Т.О.

Організація індивідуального навчання як умова підвищення ефективності навчально-виховного процесу

Сєрков Ю.О.

Використання різних методів та прийомів стимулювання та активізації навчальної діяльності учнів на уроках зарубіжної літератури

Ковальчук О.Д.

Робота з різними джерелами інформації як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів

Мороз Л.М.

Впровадження інноваційних технологій для стимулювання розвитку інтелектуального і творчого потенціалу учнів, їх життєвих компетентностей

Пісоцька М.І.

Методика стимулювання позитивного ставлення учнів до навчання

Гладищук В.О.

Використання технологій творчого мислення у навчально-виховному процесі


Методична комісія педагогічних працівників металообробних професій

Проблемна методична тема «Формування у майбутніх кваліфікованих робітників професійної компетентності»

Антонюк С.М.

Формування базових професійних компетенцій засобами ІКТ на уроках креслення

Антонюк Н.П.

Шляхи посилення мотивації до навчання через використання інноваційних технологій

Дудко В.І.

Шляхи підвищення працездатності учнів на уроках виробничого навчання

 Дятел В.В.

Сучасні виробничі технології на уроках виробничого навчання

Вакулюк П.П.

Удосконалення форм і методів проведення виробничого навчання в групі токарів

Темрук В.М.

Ефективні методи навчання у підготовці кваліфікованого робітника

Цимбал О.С.

Формування стійкого інтересу до професії як шлях особистісного зростання учня

Лисюк В.О.

Удосконалення форм і методів проведення виробничого в групі слюсар з ремонту автомобілів


Методична комісія педагогічних працівників будівельних професій

Проблемна методична тема «Формування комплексу компетенцій на уроках спецдисциплін та виробничого навчання»

Ваць О.В.

Місце технічних засобів навчання в аспекті формування компетентностей на уроках спецдисциплін

Бондарук Г.С.

Особистісний компонент компетентності викладача спецдисциплін

Ковальчук О.В.

Самостійна робота в аспекті формування професійної компетентності сучасного фахівця

Решетовська Л.М.

Використання інформаційних технологій в процесії розвитку професійних компетенцій

Кондратюк В.М.

Роль модульних технологій у формуванні компетенцій на уроках в/н

Мороз М.М.

Формування творчих компетенцій на уроках в/н


Методична комісія педагогічних працівників електротехнічних та зварювальних професій

Проблемна методична тема «Удосконалення уроку як засіб розвитку творчості педагога і учня»

Фугіль Ю.Є.

Удосконалення роботи з комплексного використання наочних і технічних засобів навчання

Поліщук В.Ю.

Стимулювання самостійної діяльності учнів на уроках виробничого навчання

Россоха Ю.А.

Планування спільної роботи майстра виробничого навчання і викладача спецтехнології

Павляшик М.І.

Пошук шляхів підвищення якості навчального процесу в проведенні уроків виробничого навчання

Клімук Ю.В.

Самостійне виконання учнем навчально-виробничих завдань

Козакевич Б.Є.

Підвищення ролі домашніх завдань у формуванні в учнів інтересу до навчання

Зінчук О.А.

Форми самостійної роботи на уроках в/н

Кузуб Б.А.

Форми та методи проведення вступного інструктажу