Ковельський професійний ліцей

euroclub
Практичний психолог
Методичні проблеми

Методична мета, над якою працює педагогічний колектив Ковельського професійного ліцею:

"Впровадження прогресивних педагогічних концепцій, інноваційних технологій у навчально-виховний процес – педагогічний ключ до плекання учня як особистості"

 

М/К викладачів загальноосвітніх дисциплін

Проблемна методична тема:
"Втілення інноваційних методів навчання та виховання – запорука розвитку учня як особистості"

Архипова Н. І.

Використання інноваційних методів навчання у роботі з учнями з невисоким рівнем навчальних досягнень

Харатін В.О.

Оптимальний вибір методів - засіб до результативного навчання

Хмеляр Л.О.

Розвиток пізнавальної активності учнів на уроці засобами інноваційних методик

Конашук О.П.

Інноваційні технології навчання на уроці української мови та літератури

Никитюк Л.В.

Краєзнавчий аспект впровадження інформаційних технологій в навчальний процес з української літератури

Сєрков Ю.О.

Впровадження інноваційних методів навчання на уроках світової літератури

Рижко О.О.

Інтерактивні форми навчання

Мацкевич К.Ю.

Типи уроків, форми і методи навчання на уроці

Севастьянов В.А.

Особистісно-зорієнтований підхід у навчанні учнів

Вацек О.Г.

Здоров’язберігаючі технології на уроках фізичного виховання

Оніщук С.Д.

Впровадження інноваційних технологій на уроках іноземної мови

Орловська Т.О.

Шляхи подолання неуспішності учнів на уроках математики засобами інноваційних технологій


М/К педпрацівників
електротехнічних та електрогазозварних професій

«Інноваційні педагогічні та виробничі технології як засіб підвищення рівня навчальних досягнень учнів»

Фугіль Ю.Є.

Використання сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках теоретичного навчання

Клімук Ю.В.

Методика проведення вступного інструктажу з використанням ПК

Козакевич Б.Є.

Організація підготовки і проведення виробничої практики в умовах сучасного виробництва

 Россоха Ю.А.

Методика проведення вступного інструктажу засобами сучасних технологій

Павляшик М.І.

Сучасні технології і методика викладання уроків в/н


М/К педпрацівників металообробних професій

  «Формування у майбутніх кваліфікованих робітників професійної компетентності як засіб розвитку особистості»

Темрук В.М.

 Концепції нерозривного взаємозв’язку теорії і виробничого навчання як засіб розвитку особистості

Сахарук  Я.І.

Формування компетентного учня засобами сучасних технологій

Дутко В.І.

Сучасні технології і методика викладання уроків в/н

Дятел В.В.

Впровадження в навчальний процес інноваційних педагогічних технологій, як засіб формування вмінь, знань і навичок 

Антонюк С.М.

Шляхи і методи удосконалення особистих і професійних якостей учня

Цимбал О.С.

Формування у майбутніх кваліфікованих робітників компетентнісного підґрунтя

Мацук А.П. Плекання учня як особистості, здатної та готової досягати життєвого успіху

М/К педагогічних працівників професій сфери побуту

Проблемна методична тема:
«Інновації на навчальних заняттях як засіб формування конкурентноспроможної особистості викладача, майстра і учня»

Антощук О.П.

Формування професійних компетенцій через впровадження прогресивних педагогічних технологій

Шайнюк О.В.

Психологічні особливості навчання

Павляшик Л.І.

Використання інноваційних технологій на уроках перукарської справи

Верховод О.Ф.

Інноваційні технології на уроках в/н з професії кравець, вишивальниця

Маринчук Л.В.

Професійні секрети викладачів – майстрів в організації діалогу з учнями на уроці

Шворак А.В.

Інтерактивні технології при проведенні уроків виробничого навчання 

Гусар О.О.

Методика контактної взаємодії як технологія забезпечення розуміння майстра і учня