Ковельський професійний ліцей

euroclub
Практичний психолог
Охорона праці і безпека життєдіяльності в ліцеї

Конституцією України твердо проголошено, що "людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю".

Однак з кожним роком, на жаль, зростає кількість факторів, які негативно впливають  на безпеку життєдіяльності людини. Біді краще запобігти, ніж боротися з її наслідками. Тому 21.11.2002 р. Верховна Рада України прийняла Закон "Про охорону праці", який має велике соціально-економічне значення.

Закон України  "Про охорону праці" це самостійна гілка в законодавстві України про працю. В ст.1 даного закону визначено, що "охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності .

Головним завданням охорони праці в Ковельському професійному ліцеї є формування в учасників навчально-виховного процесу, знань і навичок безпечного ведення навчального, виробничого та виховного процесів, відповідального ставлення до збереження життя і здоров’я, як особистого, так і іншого. Тому робота з охорони праці в ліцеї проводиться відповідно до Законів України "Про охорону праці", "Про освіту", згідно з "Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників  навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти" та інших нормативно-правових актів з охорони праці. В нашому навчальному закладі діє Служба охорони праці, яка створена з метою організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям в процесі навчання та праці. Функціонує кабінет охорони праці основним завданням якого є навчання учнів та працівників з питань охорони праці,  пропаганда безпечних та нешкідливих умов праці і позитивного досвіду щодо профілактики  аварій, виробничого травматизму, професійних захворювань та травматизму під час навчально-виховного процесу. Щорічно наказами директора призначаються відповідальні особи за охорону праці під час навчально-виховного процесу  та розподіляються функціональні обов’язки з охорони праці та безпеки життєдіяльності між відповідальними працівниками.

Ковельський професійний ліцей проводить активну виховну роботу щодо безпеки життєдіяльності учнів.

Протягом року здійснюється постійний оперативний контроль за роботою щодо створення здорових та безпечних умов навчання та праці.

Ми працюємо під гаслом: "Життя людини – найвища цінність", тому збереження життя та здоров’я працівників та учнів є головною метою в роботі  Ковельського професійного ліцею.