Ковельський професійний ліцей

euroclub
Практичний психолог
Роль методичних комісій
Методичний кабінет. Офіційний сайт ДНЗ "Ковельського ЦПТО"

Роль методичних комісій у створенні навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу

Головною метою у професійній освіті є підготовка кваліфікованого робітника відповідного рівня і профілю, конкурентоспроможного на ринку праці, що вільно володіє своєю професією, орієнтований у суміжних сферах діяльності, може ефективно працювати на рівні світових стандартів, готовий до постійного професійного удосконалення, є соціальним та професійно мобільним.

Для досягнення цих цілей важлива роль у ДНЗ «Ковельський центр професійно-технічно освіти» належить роботі методичних комісій.

Основна організаційна форма методичної роботи в ПТНЗ – методичні комісії, які допомагають педагогам удосконалювати форми і методи навчання і виховання учнів. Діяльність методичних комісій безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання учнів, ефективність застосування сучасних форм і методів навчання; професійний ріст і методичну майстерність педагогічних працівників; впровадження досягнень педагогічної науки і передового досвіду в навчально-виховний процес.

Таким чином, головним змістом роботи методичних комісій є удосконалення змісту, організації і методики теоретичного і виробничого навчання з метою здійснення органічного зв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів центру.

Особливу увагу приділяється питанням підвищення якості навчально-виховного процесу, вивченню сучасних технологій навчання, виховання, організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів розвитку навичок мислення високого рівня, творчих здібностей.

Методичні комісії:

• організовують методичну роботу в рамках комісії;

• ведуть систематичну позаурочну роботу з навчальних предметів;

• відповідають за участь у олімпіадах центру таобласних олімпіадах, конкурсах;

• складають план контролю всередині методичної комісії за рівнем навчальних досягнень і творчою активністю учня;

• відповідають за виконання програм викладачами;

• займаються науково-дослідницькою діяльністю з учнями.

Методична робота в ліцеї будується на основі розробленого плану методичної роботи начального закладу, планування роботи методичних комісій. У 2017-2018 навчальному році в ліцеї працює 7 методичних комісій: педагогічних працівників загальноосвітньої підготовки, керівник Конашук О.П.; педагогічних працівників металообробних професій, керівник Темрук В.М.; педагогічних працівників електротехнічних та зварювальних професій, керівник Фугіль Ю.Є.; педагогічних працівників будівельних професій, керівник Ваць О.В., педагогічних працівників професій сфери побуту та народних ремесел, керівник Омелянюк І.М.; класних керівників, керівник Харатін В.О.; викладачів фізичної культури. предмета «Захист Вітчизни», вихователів, керівників гуртка, керівник Панаскевич Н.П..

Робота методичних комісій будується на основі аналізу результатів навчального процесу минулого навчального року. Виправданим стала взаємодія методичних комісій різних напрямків для досягнення спільної мети. Кожна методична комісія має свій план роботи, відповідно до методичної проблеми ліцею. Реалізовуючи основні напрямки Плану розвитку ліцею на цей навчальний рік, продовжує функціонувати творча проблемна група, яка працює з теми«Реалізація компетентнісного підходу в освітньому процесі: навчанні сучасних робітників».

изображение

Проаналізувавши роботу методичних комісій, слід зазначити, що всі вони працюють над створенням системи навчання, що задовольняє потребам кожного учня відповідно до його схильностей, інтересів і можливостей.

Кожен педагог працює над своєю методичною проблемою, з узагальненими результатами якої він знайомить своїх колег на засіданнях методичних комісій, педради, методичної ради. Цілеспрямовано ведеться робота з освоєння викладачами та майстрами в/н сучасних методик і технологій навчання (на педагогічних радах і методичних нарадах), в тому числі в роботі Школи оволодіння методикою сучасного уроку.

З метою популяризації знань з різних предметів традиційно реалізується графік проведення предметних тижнів. Матеріали проведення тижнів представлені в навчально-методичну частину. Матеріали Тижня включали в себе відкриті уроки, конкурси, виставки газет, захист рефератів, доповіді, свята і т.д.

Сьогодні педагоги нашого колективу: щоб бути гарним професіоналом, треба постійно зростати, розвиватися, дотримуватись систематичності й послідовності самоосвіти, постійно ускладнюючи зміст і форми. Педагог тоді зможе успішно виконувати свої завдання, коли рівень його професійної підготовки буде адекватний вимогам, поставленим суспільством перед сучасною системою освіти. Н. А. Рубакін відмічав: «Ніколи не залишайте Вашої самоосвітньої роботи і не забувайте, що, скільки би ви не вчились, скільки би не знали, знанням та освіті немає ні кордонів, ні меж».