Ковельський професійний ліцей

euroclub
Практичний психолог
Роль методичних комісій

Роль методичних комісій у створенні навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу

Одним з основних завдань методичної комісії є:

  • Проведення роботи з комплексного методичного забезпечення навчально-виховного процесу засобами навчання, створення і розробка методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів, старанне ведення паспортів КМЗ предметів і професій.
  • Розробка навчально-методичних посібників, приватних методик, конспекти лекцій, дидактичні матеріали.

Кожен новий методичний засіб, створений членами методичної комісії, розглядається на черговому засіданні, аналізується, доводиться необхідність його створення, після чого запускається в роботу.

Особливого значення методична комісія надає інформаційно-комп’ютерним технологіям, розвивальному навчанню, інтерактивним технологіям. Тому на даний момент члени метод комісії створюють презентації з тем програми, електронні посібники.

Підвищення якості навчально-виховного процесу – найважливіший напрям роботи методичної комісії. Реалізуючи його, методична комісія проводить роботу з аналізу знань, умінь і навиків учнів, що допомагає визначити ефективність застосованих методів і засобів навчання, намітити і здійснити заходи з їх удосконалення. Робота ця поповнюється шляхом організації цільових відвідувань уроків теоретичного та виробничого навчання членами метод комісії та шляхом проведення різного роду перевірок.

Методична комісія розробляє різноманітні завдання для поточного або контрольного опитування, складає перевірочні контрольні роботи з найбільш важливих тем програми. Всі результати узагальнюються, виділяються типові помилки учнів, характерні недоліки в їх знаннях, робляться висновки. При цьому найбільшу увагу звертають на такі сторони діяльності учнів:

  • Вміння правильно організувати робоче місце;
  • Вміння користуватись інструментом і пристроями;
  • Вміння користуватись технічною та інструкційною документацією;
  • Правильність виконання вивчених прийомів операцій;
  • Навики самоконтролю і ступінь самостійності в роботі;
  • Вміння користуватись теоретичними знаннями на практиці;
  • Дотримання правил безпеки праці.

Тільки після глибокого вивчення якості знань, умінь і навиків учнів розробляються діяльні сні заходи з усунення виявлених  недоліків і подальшого вдосконалення навчального процесу.

Основний вплив на підвищення якості навчально-виробничого процесу методична комісія здійснює через удосконалення форм, методів і засобів виробничого навчання, направлених на підвищення ефективності уроку, розвитку пізнавальних інтересів і навиків самостійної роботи учнів.