Ковельський професійний ліцей

euroclub
Практичний психолог
Підсумки методичної роботи

Підсумки роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою

 

Через реалізацію науково-методичної проблеми вирішується головне завдання методичної служби: підвищення професійної майстерності педагогів. Роль сучасного вчителя — розвинути творчий потенціал учня. Учитель сьогодні — партнер, старший товариш. Його завдання — знайти й упровадити на уроці такі методи, які забезпечать процес пізнання в пошуку. Стилем такого викладання повинен бути, безперечно, діалог, а не монолог. Саме таким вимогам відповідає навчально-методична проблема нашого педколективу, яку ми завершили вивчати, реалізуючи яку, створюються умови для становлення творчого педагогічного колективу однодумців із позитивним педагогічним і креативним мисленням та здатністю до рефлексивної взаємодії й інноваційного пошуку, і на сьогоднішній педагогічній раді підведемо підсумки. На всіх етапах реалізації науково-методичної проблеми в основі діяльності педколективу — використання інтерактивних технологій як необхідної передумови творчого зростання кожного вчителя й розвитку особистості учня. Навчально-виховний процес на уроках проходить у співпраці вчителя і учня, яка активізує процес навчання, створює умови для їхньої активної діяльності.

Досвід свідчить, що лише за координації зусиль усього педагогічного колективу, зосередженні його уваги на вирішенні конкретної педагогічної проблеми можна значно підвищити ефективність і результативність навчально-виховного процесу.

З метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи, підвищення фахового рівня педагогів ліцею, їх готовності до інноваційної діяльності, з метою створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи соціальних, загальних та предметних компетентностей на основі особистісного підходу до потреб і можливостей учнів, керуючись основними документами про організацію та проведення методичної роботи з педагогічними кадрами, з 2011 по 2015   рік педагогічний  колектив ліцею     працював над єдиною науково-методичною проблемою  “Впровадження прогресивних педагогічних концепцій, інноваційних технологій  у навчально-виховний процес – педагогічний ключ до плекання учня як особистості”.

Педагогічний колектив з 2011 почав  працювати над входженням в  названу головну методичну проблему ліцею.

Вся робота в цьому напрямку була спрямована на організаційно-методичне забезпечення програм розвитку професійного ліцею, розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури. Створення комплексного методичного забезпечення предметів і професій, підготовка до атестації педагогічних працівників. Кожного місяця в ліцеї проводились методичні наради, заняття шкіл молодого майстра та педагогічної майстерності, постійно діючого семінару. Працювали 4 методичні комісії, рада методичного кабінету,  творча група

« Метод проектів на уроках загальноосвітньої підготовки» (В.О. Харатін), інформаційна служба (Н.М. Дятел). Вся ця робота велась у формі: проблемних семінарів, семінарів-практикумів, круглих столів: науково-методична нарада «Педагогічні інновації: суть і практична самореалізація»; семінари-практикуми: «Школа оволодіння методикою сучасного уроку», «Техніка педагогічного спілкування»; психологічні семінари: «Шляхи та засоби професійного самовиховання педагога», «Творча особистість: як виховувати її на уроці»; науково-практична конференція «Внесок В.Сухомлинського в розвиток педагогічної науки ХХ-ХХІ ст.» Варто відмітити, що організація методичної роботи, як і будь якої роботи взагалі, потребує  постійного вдосконалення. Проведені заходи засвідчили, що педагогами навчального закладу проводилась системна робота  з розвитку творчої особистості учнів.

Робота над єдиною методичною проблемою 2013-2014 н.р. активізувала методичну діяльність кожного вчителя, сприяла підвищенню рівня його теоретичної підготовки. Кожен учитель ліцею   працював над темою, яка базувалась на загальноліцейній проблемі. Педагоги запроваджували в навчальний процес елементи інноваційних технологій, спрямованих на розвиток пізнавальної активності, самостійності, творчого мислення учнів, створення умов для самореалізації кожної особистості.

Педагогічними працівниками ліцею за поточний рік було зроблено: 20 методичних розробок,   9 – методичних посібників, 1- навчальний довідник, 12 папок з дидактичним матеріалом, 7 тематичних папок, 17 розробок в електронному варіанті, 4 веб-сайти за предметами, доопрацьований веб-сайт методичної комісії сфери побуту.

На обласну виставку «Творчі сходинки педагогів Волині» подано 14 матеріалів.

Рейтинг ліцею в обласних конкурсах підвищився в порівнянні з минулими роками:

Обласний конкурс «Срібні дзвіночки» - ІІІ місце (учениця 22 гр. Сущ Ліля); Обласний конкурс «Учень року ПТНЗ-2013» -  І м (в номінації інтелектуал року) (учениця 22 гр. Пасевич Ірина); Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка - І , ІІІ  місце (Пасевич Ірина, Ткачук О.); Обласний конкурс «Класний керівник ПТНЗ року» - І місце (Антонюк Н.П.); Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика - І місце (Пасевич Ірина); Обласний конкурс навчальних кабінетів та майстерень в номінації кабінети предмета «Технологія виготовлення одягу» з професії кравець - ІІІ місце (Шайнюк О.В.); Обласна виставка дидактичних і методичних матеріалів  «Творчі сходинки педагогів Волині» - ІІІ місце; Обласний конкурс «Професійно-технічний навчальний заклад 2013 року» - І місце; Обласний конкурс навчальних проектів за програмою Intel® «Навчання для майбутнього» серед професійно-технічних навчальних закладів"

Всеукраїнський конкурс науково-технічної творчості - Диплом ІІІ ступеня в номінації «Промислова техніка» учень 12 групи Дементьєв Андрій

Всі педагогічні працівники взяли активну участь у двох обласних секціях, які проходили на базі ліцею (секція педпрацівників суспільних дисциплін   секції педагогічних працівників сфери побуту);  в ліцейному конкурсі навчальних проектів за програмою « Intel®. Навчання для майбутнього».

Результатом впровадження досвіду Шайнюк О.В. є розроблені уроки-презентації, методрозробки уроків за кейс-методом, дидактичний матеріал (за інтерактивними технологіями), відеофільми про професію. Узагальнено досвід роботи викладача української мови та літератури Конашук О.П.

Аналіз підсумків навчального року дає підстави зробити висновки, що зріс рівень фахової майстерності педагогів, педколектив закладу в процесі своєї діяльності реалізував мету навчання, виховання та розвитку учнів, поставлену на початку року та реалізував роботу над єдиною методичною проблемою ІІІ етапу «Оперативний розвиток проблеми».

Методична робота в ліцеї у поточному навчальному році була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів. У результаті такої роботи підвищилась якість підготовки вчителів до проведення уроків, розширився діапазон форм і методів навчання, розвитку і виховання, що використовувалися. У вчителів підвищився інтерес до самоосвіти. Уроки стали більш чіткими, організованими. Посилилася їхня практична спрямованість, більш гнучкою, рухливою стала структура уроків, більше уроків учителі почали проводити із використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Продовжує свою роботу в глобальній мережі Інтернет ліцейний сайт та сайти педагогів Антонюк Н.П., Павляшик Л.І., Фугіля Ю.Є., Антонюка С.М., удосконалює свою роботу сайт Маринчук Л.В.  Учителі, учні, батьки та гості сайтів мають можливість систематично знайомитися із подіями, які відбуваюся в ліцеї, новинами, різноманітними інформаційними матеріалами

Навчальний заклад взяв участь у створенні обласного каталогу, в якому будуть представлені напрацювання експериментальних навчальних закладів.  

Наші педагоги брали участь у майстер-класі «А я роблю так!» та провели уроки із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, таким чином продемонструвавши свою високу педагогічну майстерність.

У ході цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад ліцейної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи ліцейних методичних комісій на навчальні роки.  

Результатом науково-методичної роботи та її основних завдань, що здійснюються через такі основні форми: методична рада, методичні комісії, семінари, «Школа молодого майстра», «Школа педагогічної майстерності», професійні конкурси, «Учень року», «Творчий звіт педагогів», конкурс творчих проектів з організації навчально-виховної роботи, педагогічні читання тощо, - є усвідомлення педагогами необхідності реформ, готовність до впровадження інновацій,  сформованість комплексу професійних компетенцій.

Протягом навчального року відбулося 5 засідань методичної ради, на яких була затверджена тематика, план роботи, розподіл обов’язків, створена система контролю, скерованого на діагностику творчих досягнень навчального закладу. На останньому засіданні був проведений підсумковий педагогічний аукціон «Що нового запроваджено у навчальному році», на якому голови м/к продемонстрували всі новинки творчої роботи членів своєї методичної комісії.

 

Продовжили свою роботу такі методичні комісії:

- м/к  педагогічних працівників металообробних професій;

- м/к педагогічних працівників електротехнічних та зварювальних професій;

- м/к  педагогічних працівників професій сфери побуту ;

- м/к педагогічних працівників загальноосвітньої підготовки;

- новостворена м/к  класних керівників, викладачів фізичної культури та здоров’я, предмета «Захист Вітчизни», вихователів гуртожитк.

На засіданнях методичних комісій розглядалися найрізноманітніші проблеми навчання і виховання. У період між засіданнями члени методкомісії проводили предметні дні, індивідуальні та групові консультації, диспути, обговорення.

Спільно з головами м/к були проведені: майстер-класи Антощук О.П., Павляшик Л.І для молодих педагогів; психолого-педагогічний семінар «Діалог між учителем і учнем як уникнути бар’єрів  у педагогічному спілкуванні»; диспут «Навчання – складне ремесло: як вирішувати проблеми з дисципліною»; круглий стіл з адміністрацією ліцею «Педагогічні проблеми та шляхи їх вирішення», презентація кращих портфоліо і одне з них, викладача Севастьянова В.А., відмічене обласним науково-методичним центром.

Викладачами і майстрами в/н були проведені згідно графіка відкриті уроки. Хочеться відмітити проведений на високому науковому і методичному рівні урок  Павляшиком М.І.

На належному рівні пройшли педагогічні читання на тему: «Реалізація інноваційних форм на уроках теоретичного та виробничого навчання для якості підготовки кваліфікованих робітників».

Високу оцінку отримали наші педагоги при проведенні на обласних секціях (відеоуроку зі спецтехнології)   педагогічних працівників сфери побуту та   (відкритого уроку)електрорадіотехнічних, зварювальних і металообробних професій.

За підсумками навчального року, з метою вдосконалення навчально – виховного процесу та виявлення недоліків та резервів для підвищення якості освіти, проаналізовано успішність, якість знань.  Такі вчителі, як:  Конашук О.П., забезпечили високий рівень засвоєння базового стандарту.

Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Курсова перепідготовка здійснювалась у цьому навчальному році згідно з перспективним планом. Її пройшли всі викладачі спецдисциплін та майстри в/н  на базі нашого ліцею. Відвідуючи курси, вони виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи. Кожен педагог звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних матеріалів на засіданні методичних комісій.

Викладачі загальноосвітньої підготовки пройшли курси підвищення кваліфікації у ВІППО, як очні, так і очно-дистанційні.    

У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи педагогів шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів, батьків, колег.   

Також приділялась увага вивченню й поширенню передового педагогічного досвіду. Впродовж року на рівні ліцею вивчався досвід усіх вчителів, запропоновано для поширення досвід викладача Антощук О.П. з теми «Впровадження мультимедійних та інформаційних технологій на уроках спецтехнології як спосіб підвищення якості навчання та зацікавленості учнів». Дану тему педагог розкривала в ході своєї участі в обласному конкурсі «Учитель року».

 

Завдяки наполегливій, відповідальній та творчій праці всього колективу цей навчальний рік приніс нам ще вищі   результати, в різних напрямках роботи, ніж в минулому році, а саме:

Конкурси:

 • конкурс «ПТНЗ року» - 1 місце;
 • обл. конкурс фахової майстерності професії «Перукар» - 1 місце;
 • обл. конкурс майстерень малочисельних професій – 1 місце  (вишивальниця), диплом – перукар;
 • обл. огляд-конкурс майстерні з професії «електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 3 місце.
 • обл. конкурс на кращий навчальний фільм з професії «токар» – 1 місце,    швейного профілю – 2 місце;
 • обл. конкурс на кращий програмно-педагогічний засіб для ПТНЗ – 1 місце (Антонюк Н.П.), 2 місце (Павляшик Л.І.);
 • обл.. конкурс професійної майстерності  серед майстрів в/н ПТНЗ з професії «Токар»;
 • обл. виставка-конкурс науково-технічної творчості в номінації «Технічні моделі» (Дементьєв А.) – 1 місце.
 • обл. конкурс «Вихователь року» – 2 місце;
 • обл. конкурс євроклубів «Європа починається з нас: я вже змінюю країну. Я ти?» – 1 місце;
 • ІІІ етап ХV Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика – 2, 3 місце;
 • обл.  мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка – 1, 2, 3 місця;
 • V Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка – 1 місце.

Олімпіади:

 • кравців – 3 місце;
 • електромонтерів – 5-6 місце;
 • комп’ютерної графіки  серед учнів ПТНЗ – 3 місце;

Обласна виставка «Творчі сходинки педагогів Волині» – 3 місце;;

 • конкурс видавництва «Шкільний світ» «Профтехосвіта на зламі століть» в номінації «Професія, що обрана тобою» – 1 місце.
 • 22 обласна спартакіада – 3 місце.

Педагогічні працівники  ліцею  не стоять осторонь громадського життя освітян, вони є  активними  учасниками  обласних та Всеукраїнських фахових семінарів, конкурсів, творчих груп, семінарів-практикумів, фокус – груп, майстер-класів тощо.

Однак у здійсненні методичної роботи мали місце деякі  недопрацювання: хочеться, щоб було залучено більше здібних учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, щоб не тільки перукарі скрізь демонстрували свої таланти, а й   учні інших наших професій.

По-друге, педагоги ліцею залишаються інертними до публікацій методичних розробок у фахових виданнях.  Хоча тут є і об’єктивні причини, потрібно постаратися виправити цей недолік в новому навчальному році.

Опрацювання нової педагогічної проблеми передбачає зміну змісту освіти, освоєння нових навчальних програм, запровадження нетрадиційних форм педагогіки, пошук оригінальних методик викладання, конструювання нового досвіду на основі досягнень науки та передового педагогічного досвіду, перевірки його ефективності.

Мудрі кажуть: «Дорогу подужає тільки той, хто йде». Тому шляхи подолання недоліків ми бачимо такі: визначення пріоритетів при організації роботи над новою науково-методичною темою, посилення ролі ліцейних та обласних методичних комісій, секцій.