Ковельський професійний ліцей

euroclub
Практичний психолог
Підсумки методичної роботи

Підсумки роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою

 

Давньокитайський філософ Конфуцій вважав, що до знань ведуть три шляхи: шлях роздумів – найбільш благородний, шлях наслідування – найбільш легкий, шлях досвіду –найгіркіший. Навчально-виховний процес, що здійснює сучасний професійно-технічний заклад, - це взаємодія двох головних його складових: навчання й учіння. Суб’єкти процесу, а саме педагоги та учні, спільно розв’язують складні завдання, спрямовані на досягнення відповідної навчальної та виховної мети. Головною діючою особою будь-яких перетворень в освіті є педагог. Практика стверджує, що розвиток навчального закладу залежить від творчості педагога, його професійної компетентності, творчої майстерності, інноваційної діяльності. Сьогодення вимагає педагога, який характеризується системним сприйняття педагогічної реальності, володіє сучасними педагогічними технологіями.

Прагнучи досягти поставленої мети, адміністрація, педагогічний колектив протягом 2014-2019 років основну увагу зосередили на двох напрямках діяльності:

 • робота над єдиною методичною проблемою«Реалізація компетентнісного підходу в освітньому процесі: навчанні сучасних робітників»;
 • удосконалення внутрішньоліцейноїметодичної роботи.

  Реалізація ІІІ етапу роботи над методичною проблемою«Реалізація компетентнісного підходу в освітньому процесі: навчанні сучасних робітників»дає змогу не лише підвищувати професійну компетентність педагогічних працівників, а йдозволяє формувати інноваційний стиль діяльності педагогічнихпрацівників центру, а це:

 • створення оптимальної системи методичної роботи зпедагогічними кадрами, побудованої на основі діагностики, особистісно орієнтованого підходу;
 • забезпечення ефективного методичного супроводу впровадження педагогічних інновацій;
 • спрямування діяльності методичних комісій на практичнеосвоєння викладачами та майстрами в/н інноваційних технологій навчання і виховання;
 • встановлення і розвиток творчих зв’язків з педагогами-новаторами;
 • раціональне поєднання в системі методичної роботи з педагогами ліцею колективних, групових та індивідуальних форм(школа методики оволодіння сучасного уроку, методичні семінари, творчі групи з опрацювання педагогічних інновацій тощо);
 • створення ефективної системи вивчення, узагальнення, поширення і впровадження педагогічного досвіду (школа педагогічної майстерності, місячники професійної майстерності, творчі звіти, панорама творчих уроків, картотека кращих відеоуроків, участь у педагогічних виставках);
 • методична роботи з педагогічним колективом черезвикористання різних форм методичноїдопомоги (індивідуальні консультації, система творчих завдань, методичнідіалоги, дні методиста тощо);
 • створення системи інформування педагогів про актуальні інноваційні освітні технології;
 • використання в системі методичної роботи викладачами та майстра в/н інтерактивних методів навчання (творчі дискусії,проблемні столи, методичні діалоги, мозковий штурм, проектні технології та ін.);
 • вплив методичної ради на підвищення професійноїкомпетентності педагогів ліцею, якості навчально-виховного процесу;
 • збільшення мотивації педагогів щодо дослідження індивідуальних методичних проблем;
 • методичний супровід узагальнення педагогічного досвіду на основі використання практичних форм методичноїроботи, конкурсів професійної майстерності;
 • налагодження співпраці з видавництвами щодо друку напрацьованих матеріалів педагогів ліцею.

  Особливістю даного виду діяльності є вибудувана перспектива підвищення фахового рівня педагогів, що прослідковується через алгоритм реалізації єдиної методичної проблеми. Кожен рік роботи над нею – це шлях її розв’язання, який має свої напрямки діяльності: «Інтерактивна модель навчання – шлях до успіху», «Професійна компетентність як орієнтація педагога на найвищий результат у своїй роботі», «Від творчого викладача до творчого учня», «Компетентність випускника – запорука успішної життєдіяльності та професійного становлення».