Ковельський професійний ліцей

7231.2.  Слюсар з ремонту автомобілів


1. Термін навчання:

 • на базі неповної середньої освіти (9 кл) - 2,5 роки.

2. Загальна характеристика професії

Боротьба за продовження життя автомобілів, утримання їх у належному технічному стані, безпека роботи водіїв, надійність експлуатації - у всьому цьому велика роль належить слюсарю з ремонту автомобілів — провідної особи в технічній службі автотранспортних підприємств. Щоб автомашина запрацювала, її потрібно зібрати, налагодити, відрегулювати і випробувати, у процесі експлуатації — обслуговувати і ремонтувати. Все це - справа слюсаря. І чим складніша машина, тим вища кваліфікація слюсаря. Це одна з важливих професій, тому що, якими б не були досконалими інструменти, завжди буде потрібна людина 3 "розумними" руками. Внаслідок збільшення з року в рік кількості різноманітних автомобілів, ускладнення виробництва автомобілебудуванню і автосервісу необхідні висококваліфіковані кадри. Тому потреба у спеціалістах з ремонту автомобілів буде постійною і, оволодівши цією професією, можна легко працевлаштуватися в різних автопідприємствах, фірмах автосервісу, автокомбінатах, автопарках, І навіть відкрити свою справу. Професія автослюсаря вважається) престижною.

Значне зростання кількості транспортних засобів потребує нових сучасних форм технічного обслуговування. До таких форм організації праці належить "Шляхова допомога". Сформовані із кваліфікованих автослюсарів екіпажі (можуть бути і недержавні форми власності) на певних ділянках автомагістралей надають допомогу потерпілим  при аварії.

У майбутньому професія збережеться, але в ній відбудуться суттєві зміни. Деякі операції зникнуть, ручна праця зведеться до мінімуму і процес у цілому буде автоматизований. За професією автослюсаря в основному працюють чоловіки.

Предметом праці слюсаря з ремонту автомобілів є автомашина, його агрегати, системи, механізми, окремі її прилади, а також їх частини і деталі. Основні операції: розбирання, ремонт, складання, регулювання, комплексне випробування відповідно до технічних умов експлуатації агрегатів і вузлів автомобілів різних марок.

Встановивши причини неполадок, слюсар розбирає несправні агрегати і вузли, замінює окремі деталі, знову проводить їх збирання і закріплює на своїх місцях, змащує частини, ще труться, укладає лінії бортової комунікації. Робота завершується оформленням необхідної здавальної документації. Автослюсар користується цілим арсеналом ручних інструментів, електричних механізмів і пристроїв. Це різноманітні підйомники, гайковерти, діагностичні установки, зварювальний апарат, вимірювальний інструмент.

Предмети праці сучасного автослюсаря складні, а кожна операція щодо їх обслуговування і ремонту важлива і потребує від працівника загальних і спеціальних знань, професійних навичок і сумлінного відношення до своїх обов'язків. Автослюсар може спеціалізуватися з ремонту тільки двигуна чи тільки агрегатів силової і ходової частини автомобіля.

Праця слюсаря вимагає значних фізичних зусиль і напруги. Підвищена небезпека при використанні піднімально-транспортних засобів і різномонтажних механізмів. Автослюсарі працюють в бригаді або індивідуально. Професію автослюсаря можна поєднувати з іншими професіями (наприклад, слюсаря механоскладальних робіт), за цією професією можна працювати в інших галузях народного господарства (зокрема, у машинобудуванні).

Для оволодіння професією слюсаря з ремонту автомобілів необхідні знання з загальноосвітніх предметів: фізики, математики, креслення, трудового навчання тощо.

Робота слюсаря з ремонту автомобілів підійде фізично міцним молодим людям, терплячий, захопленим технічним конструюванням, автомотоспортом, кмітливим, схильним до творчості, винахідливості.

У роботі слюсаря з ремонту автомобілів беруть участь різні види відчуттів, які відображають властивості оточуючого середовища, за винятком смакових. Для виконання професійних обов'язків працівникові необхідні гострота і точність зорового, слухового і додаткового сприйняття, хороша координація рухів пальців і рук, стійка нервова система.

Технічне обслуговування автомобілів частіше розпочинається з прослуховування роботи двигуна. Тому автослюсар повинен володіти так званим технічним слухом. Це означає, що за шумовими особливостями двигуна, агрегату, механізму, які працюють, можна вловити сторонній звук, котрий вказує на ту чи іншу несправність. Професійний слух у досвідчених слюсарів-авторемонтників дозволяє вловити до 3% відхилень частоти обертання колінчатого валу двигуна від норми.

Робота ставить підвищені вимоги до функціонального стану сенсомоторики автослюсаря. Він повинен вміти дозувати на дотик величину зусиль, які докладаються, наприклад, при кріпильних роботах. Розбирання механізмів, робота у незручній позі, при недостатній освітленості деталей вимагають від працівника високої точності і координації рухів.

Без аналітичного мислення праця автослюсаря не буде повноцінною. Неможливо бездумно, механічно демонтувати і монтувати механізми і системи двигуна. Автослюсар повинен володіти хорошим просторовим уявленням.

Від автослюсаря вимагаються високорозвинуте логічне і технічне мислення, висока точність зорової рухової пам'яті. Довготривала пам'ять необхідна, в основному, на етапі виявлення несправностей, а оперативна — в процесі їх усунення. Робота автослюсаря вимагає стійкості уваги і здатності до тривалого зосередження. У професійній діяльності автослюсаря часті випадки, коли доводиться працювати при дефіциті часу. Наприклад, якщо виникає великий наплив автомашин для ремонту, завжди спостерігається підвищена напруженість у роботі ремонтника, підвищується почуття відповідальності. Тому можна сказати, що професія автослюсаря вимагає емоційної стійкості, витривалості, врівноваженості, відповідальності і організованості.

Схильність до конструювання теж не з останніх якостей. Досвідчені автослюсарі постійно шукають і знаходять шляхи удосконалення і полег­шення праці, створюючи різноманітні пристрої і обладнання.

Перша умова роботи в сфері технічного обслуговування і ремонту автомобілів — любов до техніки. Друга — терпіння і наполегливість. Слюсарю необхідне почуття відповідальності. Під час огляду автомашини автослюсар зобов'язаний помітити всі несправності і виявити їх причини, а в процесі обслуговування і ремонту — не пропустити жодної непідтягнутої гайки, незмащеної деталі, несправного механізму.

Професія автослюсаря розвиває ряд позитивних якостей людини, таких, як спостережливість, майстерність, акуратність, аналітичне і технічне мислення.
Сьогодні Україна — могутня автомобільна країна з багатомільйонним парком різноманітних типів вантажних, легкових автомобілів та автобусів. Для того, щоб величезний парк автомобілів був справний та ефективно працював, потрібні працівники, котрі слідкують за станом автомобілів, усувають неполадки. Цим займаються автослюсарі, і потреба в них постійно збільшується. Тому імовірність працевлаштування після навчання висока.


3. Професійні знання та вміння:

Слюсар з ремонту автомобілів знає:

 • конструкцію і  призначення складових одиниць та агрегатів автомобілів середньої складності;
 • правила складання автомобілів, способи  і прийоми ремонту деталей, складових одиниць, агрегатів і приладів;
 • основні прийоми розбирання, складання, знімання та встановлення приладів і агрегатів електроустаткування;
 • типові несправності системи електроустаткування, способи їх виявлення та усунення;
 • призначення і основні властивості матеріалів, які застосовуються під час ремонту електроустаткування;
 • відповідальні регулювальні і кріпильні роботи;
 • основні властивості металів;
 • призначення термообробки деталей;
 • будову універсальних  спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів середньої складності;
 • систему допусків і  посадок, квалітети та параметри шорсткості;
 • правове регулювання господарських відносин у промисловості, захист господарських прав і інтересів,  основи трудового законодавства, адміністративну і дисциплінарну відповідальність;
 • планування підприємницької діяльності, фінансову базу підприємства, інноваційну та комерційну діяльність підприємств (основи маркетингу), фінанси та облік на підприємстві, системи обслуговування бізнесу;
 • використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва,  діючі системи управління на основі комп’ютерних технологій відповідно до спеціалізації;
 • особливості будови сучасних автомобілів і автобусів, прийоми  технічного обслуговування і ремонту автомобілів, призначення та види діагностичного обладнання,  стандартизацію та контроль якості;
 • поняття про допуски та посадки, правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичних, пневматичних та електричних приладів;
 • розміри на кресленнях, різні схеми відповідно до спеціалізації, користуватися ними ;
 • метали і сплави, діелектрики, паливно-мастильні матеріали;
 • основи електростатики, особливості використання в професійній діяльності постійного струму, магнетизму та електромагнетизму, змінного струму,  трансформаторів,  електричних машин, апаратури управління і захисту, електровимірювальних приладів;
 • правові та організаційні основи охорони праці,  основи безпеки праці пожежної безпеки,  електробезпеки, гігієни праці, виробничої санітарії в галузі,  проходження медичних оглядів,  практичне надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.


4. Вимоги професії до робітника. Завдання та обов’язки.

Слюсар з ремонту автомобілів повинен:

 • раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • додержуватись норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології.

Слюсар з ремонту автомобілів:

 • виконує роботи з розбирання автомобілів (у тому числі дизельних, газобалонних і спеціальних), а також автобусів;
 • ремонтує, складає вантажні автомобілі, окрім спеціальних, газобалонних та дизельних, легкові автомобілі і автобуси з кількістю посадочних місць для пасажирів до 22;
 • визначає і усуває несправності у роботі складових одиниць та агрегатів автомобілів;
 • ремонтує, складає, регулює та випробовує складові одиниці та агрегати середньої складності із заміною окремих частин і деталей; виконує кріпильні роботи відповідальних різьбових з’єднань при технічному обслуговуванні із заміною зношених деталей; 
 • розбирає відповідальні складові одиниці та агрегати  електроустаткування автомобілів;
 • з’єднує та паяє проводи з приладами  й агрегатами електроустаткування;
 • виконує слюсарну обробку деталей за 11-12  квалітетами  із застосуванням універсального обладнання;
 • ремонтує і встановлює складні агрегати і складові одиниці під керівництвом слюсаря  вищої кваліфікації.


5. Медичні протипоказання

-


6. Професійне навчання, структура навчання

Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

Кваліфікація – 3 розряд                                        
Загальний фонд навчального часу – 504 години


з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Загальнопрофесійна  підготовка

28

 

  1.1.

Основи правових знань

6

 

1.2.

Основи галузевої економіки і підприємництва

6

 

1.3.

Інформаційні технології

6

1

1.4.

Резерв часу

10

 

2.

Професійно-теоретична підготовка

156

 

2.1.

Спеціальна технологія

103

27

2.2.

Допуски і технічні виміри

9

3

2.3.

Читання креслень

12

5

2.4.

Матеріалознавство

12

4

2.5.

Електротехніка з основами промислової електроніки

10

3

2.6.

Охорона праці

10

1

3.

Професійно-практична підготовка

314

 

3.1.

Виробниче навчання

120

 

3.2.

Виробнича практика в майстернях і на підприємстві

182

 

4.

Консультації

30

 

5.

Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання)

6

 

6.

Загальний обсяг навчального часу ( без п.4 )

504

44

Виробниче навчання проходить у навчальних майстернях КПЛ та на підприємствах. Виробнича практика проходить на підприємствах міста Ковеля та області.

7. Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих  робітників за професією “Слюсар з ремонту автомобілів”

Кабінети

 • Спеціальної технології
 • Електротехніки з основами промислової електроніки
 • Інформаційних технологій
 • Охорони праці
 • Основи галузевої економіки та підприємництва
 • Технічного креслення

Лабораторії

 • Будови автомобілів
 • Технічного обслуговування автомобілів  

Майстерні

 • Ремонту автомобілів


8. Заробіток

Оплата праці: відрядна.


9. Перспективи працевлаштування

Випускники КПЛ є конкурентно спроможними на ринку праці.


10. Майстер в/н:

Цимбал Олексій Сергійович
Мацук Аркадій Петрович