Ковельський професійний ліцей

euroclub
Практичний психолог

Шляхи підвищення професійної компетентності педагога


Такою була тема зустрічі педагогічних працівників методичної комісії легкої промисловості, сфери послуг та художніх ремесел, що відбулась 05 січня 2021р.

Викладання у сучасних умовах спрямоване і на формування комунікативної, ін¬формаційної та соціокультурної компетенції, і на підготовку до взаємодії й розуміння різних проблем сучасного полікультурного світу.

Важко виокремити аспект, який відігра¬вав би основну роль у формуванні нової моделі навчання.

Величезне значення в контексті формування освіти загалом відіграє сам процес навчання, педагогічні технології, що допомагають змінити характер ролей педагога й учня, визнаючи останнього самостійним і рівновідповідальним за кінцевий результат освіти.

Сучасним розвитком людини, суспільства та всесвіту зумовлено нові вимоги до уроку. Саме тому педагоги обговорили педагогічний дизайн сучасного уроку, розповіли як використовують в освітньому процесі неформальну та інформальну освіту.

Застосування розглянутих технологій, прийомів, методик і технік прове дення сучасного уроку гарантуватиме, що учні вмітимуть визначати прога-лини в знаннях, навчаться рефлексувати, створювати спільноти, застосовувати знання для реалізації особистих завдань у життєвому кон-тексті; набудуть навичок продуктивного повторення, самостійного навчання, автономної соціальної навігації; ак¬тивно розвиватимуть цифрову та мобільну «грамотності».

Дата: 05.01.2021

Автор: Олена Шайнюк, голова методичної комісії