Ковельський професійний ліцей

euroclub
Практичний психолог
Ковельський професійний ліцей
Педагог і учень: стиль взаємопорозуміння

Спілкування вчителя з учнем – це як обмін речовин в організмі людини, його порушення викликає різноманітні захворювання. Ш. Амонашвілі

Кожна людина залежно від характеру, поглядів, психічних особливостей виробляє власний стиль спілкування - сукупність найтиповіших ознак поведінки у цьому процесі. Під стилем педагогічного спілкування розуміють індивідуально-типологічні особливості соціально-психологічної взаємодії педагога та учнів.

У стилі спілкування відображаються особливості комунікативних можливостей учителя, характер взаємин педагога та учня, творча індивідуальність педагога, особливості учнівського колективу.

29 травня в ДНЗ «Ковельський центр професійно-технічної освіти» було проведено засідання методичної комісії класних керівників на тему «Педагог і учень: стиль взаємопорозуміння».

Класні керівники обговорили такі питання:

1. Відносини субординації в системі «педагог – учень».

2. Стилі спілкування педагога та учня.

З класними керівниками було проведено діагностування провідного стилю спілкування за допомогою методики «ДІАГНОСТИКА ДОМІНАНТНОГО СТИЛЮ СПІЛКУВАННЯ ПЕДАГОГА». Це експрес-анкета, яка складається з 10 запитань, що стосуються практичної педагогічної діяльності та взаємодії вчителя з учнями.

Згідно отриманих відповідей респондентів можна констатувати той факт, що в переважній більшості учасників дослідження домінує демократичний стиль спілкування – 16 класних керівників. До ліберального стилю прихильні 2 класні керівники. Класних керівників з авторитарним стилем спілкування немає.

Отже, педагогічне спілкування буде продуктивним лише тоді, коли ґрунтуватиметься на повазі до особистості учнів, розумінні їх потреб та інтересів, на вмінні правильно оцінювати ситуації і обирати необхідний тип спілкування.

Дата:

Автор: Голова м/к Харатін В.О.