Ковельський професійний ліцей

euroclub
Практичний психолог

Педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: теорія і практика»


Педагогічні читання розглядаються як одна з продуктивних форм методичної роботи з підвищення професійної компетентності педагогів, що дозволяє вивчити та перейняти перспективний педагогічний досвід, обговорити актуальні проблеми освітньої практики, визначити шляхи їх вирішення.

5 січня 2018 року в ДНЗ «Ковелсьький центр професійно-технінчої освіти» пройшли педагогічні читання на тему: «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: теорія і практика». Вони є продовженням попередніх, де розглядалося актуальне для ПТНЗ питання професійної компетентності майбутніх робітників.

Успішне оволодіння учнями змісту знань багато в чому залежить від умілого використання методів, які викликають високу пізнавальну активність учнів, методів, що забезпечують розвивальний характер навчання. Успішність навчального процесу залежить і від самого учня, від його бажання працювати, активності процесу пізнання на уроці. Учень має стати активним учасником процесу пізнання, формувати власні знання – така вимога часу. В. Сухомлинський підкреслював, що виняткову роль відіграє вміння вчителя скерувати хід думки учнів так, щоб вони активно, зосереджено прагнули побачити невидиме, зрозуміти приховане, розгледіти незвичайне у звичайному

Актуальними були виступи класних керівників Самойліч Н.М., Ковальчук О.Д.., цікаву презентацію з використання творчої спадщини В.О.Сухомлинського при вивченні англійської мови продемонструвала Пісоцька М.І.

У своїх виступах викладачі Архипова Н.І., Мороз Г.А., Рижко О.О. наголосили, що на уроці треба застосовувати такі форми і методи роботи, щоб учень був перш за все здобувачем знань, а не пасивно запам’ятовував знання під керівництвом викладача. Звернули увагу та те, що В. Сухомлинський зауважував, що активність має проявлятися найперше в активності розуму, в усвідомленні учнями основних причинно-наслідкових зв’язків навчального матеріалу.

Викликали масу зацікавленості і обговорення виступи майстрів в/н Гусара О.О., Сахарути М.І., Лисюка В.І., Дятла В.В.

Інші учасники читань виступили перед колегами з доповідями, завдяки яким інформували педагогічний загал про результати своїх досліджень та знайдені шляхи розв'язку досліджуваної педагогічної проблеми.

В рамках педагогічних читань була підготовлена виставка методичних надбань педагогічних працівників ДНЗ «Ковельський ЦТПО» (методичні та навчальні посібники, електронні навчальні ресурси, методичні рекомендації й розробки, матеріали про створений досвід, впровадження інноваційних педагогічних та виробничих технологій, інтерактивних методів організації навчання й виховання учнів тощо).

Дата: 05.01.2018