Ковельський професійний ліцей

euroclub
Практичний психолог

Workshop – як динамічний конструкт професійної компетентності


Аби не відстати від прогресивних змін, людина має формуватися як така, для якої знання є основою життя й діяльності, методологією по¬шуку й ухвалення рішень. Мало по¬бороти відстань між засвоєними знаннями й ді¬яльністю людини, треба зробити знання основою всієї її поведінки і життя у будь-якій сфері, її сутнісною основою. Для такої людини нав¬чання, отримання нової інформа¬ції має стати суттєвою рисою способу життя. Людина розумна у XXI ст. – це людина, яка постійно навчається.

Такі навчання постійно відбуваються на засіданнях методичної комісії. Зокрема, методична комісія педагогічних працівників легкої промисловості, сфери послуг та художніх ремесел 6 квітня ознайомилась із сучасним методом роботи із доведеною ефективністю – воркшопом.

Його формат потужно сприяє розвиткові особистості педагога, що нерозривно пов'язаний із самовихованням і самоосвітою, із прагненням до самостійного поповнення власних знань, рефлексивного осмислення продуктивного досвіду колег і його креативного адаптування.

Дата: 07.04.2021

Автор: Олена Шайнюк, голова методичної комісії